H.C. Andersens dagbøger Tekst

Huuslæreren Hr Bay kom hjem. Min Skaal, til Afskeed
blev, ved Bordet, drukket i Champagne. Brev fra
Ingemann.

1862.

Januar    [5]

Onsdag 1 ste . Til Morgen klang Orgelet ind til mig! jeg
takkede Gud for det gamle Aar, hans Villie skee med mig i
det nye. Grevinden, Greven og Børnene sagt mig Levvel!
Klokken halv elleve kjørte jeg og fik en Madkurv og Viin
med. Kom Klokken eet til Sorø og ventede til to før Toget   [10]
gik. Jeg var alene i Vognen hele Reisen. Traf i Roeskilde
Billedhugger Schjerbeck. Kom halv 6 til Kjøbenhavn og
fandt i min Stue Blomster fra Madam Anholm og et Kobberværk,
Reise om Jorden fra Fru Serre. Besøgte Drevsens,
Eduard Collins og Linds. Eduard fortalte mig om Hjalmar.
   [15]

Torsdag 2. Besøgt Ørsteds og Kocks. Scharf tog jublende
mod mig, fløi mig om Halsen og kyssede mig! var hos Henriques[.]
Middag hos Linds; fik sød Suppe og var nærveus
om Aftenen. — Drak Viin; saae to Acter af Ninnon. — Deiligt
klart Veir, saae Nytaars Ny. Brev fra Amberger.   [20]

Fredag 3. Tøesnee. Fra Bramsen Tandregning paa   [25]
Rdlr; for en Smul Skrædder Reparation hos Rasmussen 7
Rdl 4 ȋ. Været mindre vel; Hovedpine


3) Ingemann.] på næste linie er overstreget On 23) 4] først skrevet 2 23) 4 ȋ]
derefter er overstreget 8 ß