H.C. Andersens dagbøger Tekst

til Sverrig og Leipzig. Træt om Aftenen og blevet
hjemme (Idag Auctionen begyndt hos gamle Collin).

Torsdag 21 Mørkt Veir, jeg kom først op 9½ og troede
den var ikke otte. Besøg af Gade og senere af Dr Mayers
Broder, som fik min Photographi og Klitterne; paa Auctionen    [5]
hos Collins. Middag hos Eduard med Blædels og Valkyriens
unge Forfatter Bøgh, jeg udbragte hans Skaal, og han
blev dødbleg derved, Pastor Blædel udbragte igjen min
Skaal.

Fredag den 22. Aftenen Concert hos Enkedronningen i Anledning    [10]
af Prinds Ferdinands Fødselsdag. Talt med Hauch
og takket ham for hans ungdomsfriske lyriske Digte han har
sendt mig.

Løverdag 23 Spiist paa Restauration, da jeg iaften læser
i Studenter Foreningen, jeg læste Psychen, Sneglen og Rosenhækken,    [15]
samt de to første Kapitler af Iisjomfruen. Omsendt
og fordeelt 50 fri Exemplarer, (stort Bifald i Foreningen)

Søndag 24 Igjen paa Restauration da jeg læser Klokken 5
for Arbeiderforeningen. Overordenlig nerveus, men det gik   [20]
over ved Oplæsningen, som blev stormende beklappet. — Fik
et Digt fra Frederik Bøgh i Anledning af Iisjomfruen. Om
Aftenen indbudt af Studenterne til deres Forestilling i Hoftheatret
til Indtægt for Bazar-Øiemedet.

Mandag 25. Sendt Bøger omkring. Middag paa Restauration.    [25]
Følt mig ret vel.

Tirsdag 26. Skylregn; læst for gamle Werlauf og frosset der


17) Foreningen) ] herefter er under linien tilføjet og igen overstreget Suhr ikke høflig
da jeg var hos ham