H.C. Andersens dagbøger Tekst

musi[ce]rede; mange Folk. Meget varmt; jeg var i Dag
første Gang iaar i Sommer-Buxer, Jonas kom derop, medens
vi vare der havde Stori lagt Vesitkort hos os. — I Formiddags
var jeg hos Fru Schwartz og aftalte Albano Touren til paa
Løverdag; besøgte Ravnkilde; imorgen tager Jonas med   [5]
Weilbachs til Tivoli. Jonas en heel Deel fortrolig til Aften;
vi drak Oviette. Han havde, sagde han faaet noget Viin paa
Touren til Monte Mario.

Torsdag 16 Klokken ½ 6 kaldte jeg paa Jonas, der henimod
7 kjørte til Tivoli. Gik ud for at besøge Digteren Brovnings    [10]
men blev hos Bjørnstjerne hvor jeg læste et Par Eventyr
og han nogle Digte for mig. Eet, »Tiden er prosaisk« var
især udmærket; forærede ham de fire Hefter af mine Eventyr
med Verset.

»Du Norges Træ med Frugt og Blomst og Knop,
Tak for hvad fra Dit Hjem af Dig jeg lærte.
I Rom hvor Minders Storhed ruller op
Der fik jeg Indblik i dit Digter-Hjerte.«

Det er i Dag voldsomt varmt Veir. Besøgt Bissen og Fladager,
det er for varmt til at løbe om og aflægge Visitter. Allerede    [20]
Klokken 8 ½ kom Jonas hjem fra Tivoli. Ravnkilde vilde
have ham med hos Prindsesse Pignatelli, men han blev
hjemme. — (skrækkeligt Torden og Lyn havde vi mod
Aften.)

Fredag 17. Jonas lidt tver, jeg veed ikke hvorfor. Endelig   [25]
Brev fra hans Fader til mig, inden i Brev fra Ingeborg Drevsen,
der var ogsaa deri til Jonas. Sendt Brev til Fru Kock
og Louise Lind. Besøgt den engelske Digterinde Fru Browning,


17) Minders] først skrevet Verdens 28) Lind] først skrevet Collin