H.C. Andersens dagbøger Tekst

Hos mig fandt han saa meget beslægtet, uagtet jeg var Lutheraner;
jeg fortalte ham om Passionsfesten i Oberammergau
og »Engelen« og »den deiligste Rose«. Kjørte saa til Galli en
Elev af Thorwaldsen; der var smukke Ting i Atellieret, men
flere Sager sentimentale og ikke corecte; anderledes opfyldte   [5]
mig den berlinske Billedhugger Wulff her vare deilige Ting
og mange; saae Hertuginden af Weimars Buste. De fire Aarstider,
en deilig Venus og endelig Thorvaldsens Statue, som
han vilde have opstillet og ventede kun paa Subscriptionen og
Tilladelsen om hvor den turde staae i Rom. Brev fra Fru   [10]
Schwartz med Kort til Villa Ludovici. Jonas i Dag træt, laae
og sov paa Sophaen. Om Aftenen kom Weilbach, jeg havde
glemt to Stropher i 3 die Vers af Visen, dem maatte jeg
da skrive. Vi havde ogsaa Besøg af Billedhuggeren Kolberg.    [15]

Torsdag 9. Jonas sov urolig i Nat, skreeg engang isøvne,
saa at jeg foer ud af Sengen og ind til ham. Han har drømt
at hans Fader var dræbt. Jonas fik Brev fra sin Fader, jeg
fra hans Moder, der fortæller at Pepitta træder op i min
Folkecomedie »Ole Lukøie«. Sendt Brev til Fru Neergaard   [20]
og til Hartmann. Klokken elleve kjørte jeg med Jonas ud til
Lateranet, det er i Dag Christi Himmelfartsdag; der var en
Mylren af Folk der ud og stor Trængsel i Kirken, jeg følte
mig ilde og gik ud, Jonas blev og saae Paven, længe varede
det før Jonas kom, jeg fortalte hvor ilde jeg havde det, han   [25]
bad mig tage mig sammen og gik saa bort for at see, længe
vare det før vi mødtes, jeg havde Følelsen og Ønsket at
han var saa betænksom for mig at blive, men han gik; jeg


9) kun] tilføjet over linien 21) kjørte] k først skrevet g