H.C. Andersens dagbøger Tekst

jeg paa Postgaarden, ene i min Barndomsby, medens i Udlandet,
Venner [og] Beundere omgive mig.

Løverdag 10. Mine Forældres Huus ombygget med en
Etage ovenpaa; hvor deres Stue var gik nu engang gjennem
Huset. Nede ved Frøken Klosteret var nu en Gade og en   [5]
Bro over Aaen, stadselige Huse paa den anden Side af
Aaen. Gik her med Gerson, et Par Borgere hilsede mig, jeg
syntes at være kjendt af dem. Med Gerson og Hr Limkilde
saae jeg det nye Theater i Kongensgade, her er en Slags
Tivoli, det Hele stort og pynteligt. Drak Kaffe hos Hansens   [10]
Enke, Line, og Frøken Dalborgo ret elskværdige. Gerson
med sin Kjæreste kom at følge mig tilvogns. Eet kjørte jeg
med Diligensen til Nyborg, en kjedelig Vei; Diligensen
sneglede frem; 4½ gik Dampskibet og i Mulm og Mørke
efter Kl 6 kom vi til Korsøer; hvor jeg traf Brødrene Haxhausen,    [15]
den ene talte rask paa det og var nok vittig. Klokken
9 naaede jeg Basnæs og blev venlig modtaget; varmt og godt
var mit Værelse. Fru Scavenius, Luzia, Otto, Miss Dunloup
og Madden, samt en ny Huuslærer Hr Kaikar vare der;
iseng 10½.   [20]

Søndag 11 Deiligt Solskin. Brev til Ingemann og til Jette
Collin. Om Middagen var Moltkes fra Espe her i Besøg.
Hele Dagen blev jeg inden Døre og skrev om Aftenen reent
min lille Historie, Sommerfuglen, som jeg læste.

Mandag 12. Meget kold Blæst, Søen vælter store hvide   [25]
Bølger; læst i Oetingers Bog om Hofferne, hvor ondskabsfuld
jeg der er fremstillet. Gik lidt ned i Haven; jeg er forstemt,


2) [og] ms. har om 4) engang ɔ: en Gang 12) Eet] foran er overstreget Halv
12) jeg] først skrevet vi