H.C. Andersens dagbøger Tekst

kom hjem nød jeg kun et Glas Portviin for at komme
mig.

Mandag 8 Oppe lidt efter syv og igjen Diaréeh hvorover
jeg kom i ilde Humeur. Geheimeraad Gietl havde lovet at
see til mig, men kom ikke, han var kaldt til Kongen, sagde   [5]
hans Søn mig; Afsked med denne. Gik til Fru Kaulbach og
sagde Levvel, hun havde ventet at see mig til Middag sammen
med Dönniges; hun fortalte at Kaulbach havde be[g]yndt
paa en Tegning til mig efter et af mine Eventyr; jeg
gik til ham i Atellieet, han havde en Dame at male, saa jeg   [10]
ikke kom uden lidt ind for Døren; han trykkede mig i sine
Arme, gav mig to Kys, lovede at sende til Kjøbenhavn en
Tegning, aabnede endnu engang Døren, da jeg gik ned af
Trappen og raabte Levvel! jeg havde Taarer i Øinene. — Besøg
af von Gietl, han bad mig spise hos sig, at han kunde   [15]
vaage over hvad jeg spiiste; jeg fik Gerstenreiss Suppe og
Pilaf, god Bordaux Viin, dernæst Thee til Aftenen og Pulver
at tage ind. Om Aftenen i Theatret »Bürger und Junker« af
Forfatteren til Punch, et mindre godt Stykke, dertil i Dialect,
som var mig vanskelig at forstaae. —   [20]

Tirsdag 9 Geheimeraad Gietl kom til mig om Morgenen
gav mig Diætforskrift og Klokken halv elleve var jeg paa
Banegaarden her var den frygteligste Trængsel i Anledning
af Octoberfesten 1800 Mennesker vilde med, jeg havde stor
Nød med at faae en Plads, og først en halv Time efter Tiden   [25]
kom vi afsted, jeg sad i Træk, langsomt gik det, vi kom
halvanden Time for seent til Augsburg og langsommeligt
gik det frem ad, istedet for Klokken 5¼ at være i Nürnberg,


9) et af] først skrevet mine 12) Kjøbenhavn] først skrevet Kjøbenhavnen