H.C. Andersens dagbøger Tekst

smælde. Paa Dampskibene ringe Signalklokker. Sendt med
Bremer-Familien Hilsener til Fru Hartlaub. Gustav[e]
Eisendecher hører jeg er blevet forlovet. Afskeds Vesit
af........ fra Berlin, med sin Frue, de boe her med
Bornemanns.   [5]

Løverdag 25 Oppe imorges 6½, et Skib gik Kl 8, men jeg
blev til 9½; Hoppe kom ned at sige mig Lev vel, og jeg
gav ham hjem med for mig, til Eduard, Devrients »Oberammergau«.
Anette Plowden forærede mig til Afsked et Bog
Mærke med Chillon paa. — Da jeg kom ned ved Broen,    [10]
kom den svenske Frøken Been og gav mig deilige hvide Roser
til Afsked, ogsaa Hoppe kom her og den engelske Frøken
Anette Plowden og bad om min Haandskrift sendt fra Genf.
Det var deiligt Veir, Bjergene stode uendeligt klare; over
Ouchy med Omnibus til Lausanne, her vilde jeg tage ind a   [15]
la poste; der var opfyldt og jeg kom i Hotel du ponte. Ved
Bordet saae der noget simpelt ud. Verten kom og istedet for
Taffelmusik havde man hans høittalende Conversation, som
han idelig stangede sine Tænder til. Ved min Side var en
Bayrer der sagde sig Ven af de de Kunstnotabiliteter jeg   [20]
nævnede i München. Fik Brev fra Fru Balling, Hartmann,
og Jörgensen i Locle. Paa tredie Sal en ypperlig Udsigt, men
Værelset saa særdeles lille, saa bliver jeg hel[l]er her ned[e].
Gik om i Gaderne; de indre om Kirken, smalle og hæslige!
man kom op af uendelige Trætrapper med Tag over op til   [25]
Kirken, her fra stor Udsigt over Byen til Søen og Bjergene.
Byen rundt om Kirken seer ud som en Bouquet af gamle


9) forærede] foran er overstreget for 9) Afsked] foran står Af el. lign. 18)
som] først skrevet og 20) de de] således ms.