H.C. Andersens dagbøger Tekst

Ansigt; han laae syg, svøbt i Tepper, Capitain Recke
var hos ham; jeg bragte ham Hilsenen fra Kongen og han
blev glad ved den. — Her i Eisenach fik jeg Brev fra Frøken
Heinke, Fru Serre og min Boghandler Wiedemann, da jeg
siden gik paa Posthuset indtraf netop Brev fra Faderen Collin    [5]
deri et Brev fra en Jomfru Hansen der har sendt mig en
Roman i Kjøbenhavn, Tonen mishagede mig deri. Jeg vilde
strax afsted igjen fra Eisenach, Klokken 7 iaften, betænkte
mig dog, gik næsten heelt op til Wartburg, men efter Halvveien
vendte jeg om. Byen fremmet og kjedeligt. Roserne   [10]
dufte af Æbler, de vare mine venlige Venner og gamle Wartburg,
Menneskene ikke. —

Tirsdag 12 Juni. Oppe imorges før 6; gik Klokken 8 fra
Eisenach til Meiningen, en deilig Bjergvei med Bøgeskov;
kom gjennem to meget lange Tuneler, Klokken 10 var jeg i   [15]
Meiningen hvis Huse ud mod Banegaarden ere nye og venlige;
jeg tog ind i sächsische Hoff, et godt men meget Gravkoldt
Værelse fik jeg og forkjølede mig ved Omklædningen,
Overkelneren en hoven Fyr, der da jeg spurgte om de ikke
havde store Værelser til Solsiden, svarede »jo med 9 Senge,   [20]
det vil De ikke have!« — Gik til Fru Lillienkrone, saae to af
Børnene, Manden var i Ministeriet, man indbød mig til Middag
men jeg takkede af og gik til Brødrene Møllers, den ene
var gift med en fransk Dame der talte tydsk, livlige Børn,
een af Brødrene, ugift, var der i Huset. Jeg lovede at komme   [25]
der til Middag; og var ene med Mand og Kone. Spadseret
i den venlige Slotshave, hvor Slottet ligger stort og ligner en
Carserne. Sendt Brev til Clara Heinke, Henriques og Kone,


16) Meiningen] M først skrevet d