H.C. Andersens dagbøger Tekst

mod Kysten, lange Bølger skumhvide skyllede over hinanden
lige ude fra Horizonten, længst ude løftede de sig i Høide som
de største Bygninger. Vinden tudede, Søen rullede, Sandet
fygede og hvert Secund skyllede Bølgerne op om de store
Baade der vare dragne op paa Sandet og skyllede saa i selvgravede    [5]
Leier tilbage igjen. De unge Mennesker løb med
Barebeen ud i Brændingen, Damerne arbeidede sig op til
Klitterne, jeg stod i Frakke og Kappe ved den aabne Strand.
Stor Middag, Forpagter Meier og Kone, Mavesmerter, temmelig
megen Viin nød jeg, ærgerlig derover. —   [10]

Onsdag 10. Efter Frokost 10½ kjørte Rottbøll mig (sin
Søster og Søstersøn) til Hjørring; en lille krinklet By med
Alee i Hovedgaden. Jeg tog ind i Hotel du Nord, aflagde
Besøg hos Amtmand Jespersen, det var netop Fruens Fødselsdag,
mange Dame Fremmede, jeg blev venlig modtaget og   [15]
indbudt der til Middag, Broderens Enke fra Odense og Datter
var der. Til Middag var en Doctor Hansen der; vi gik
til »Anlæget«, der var særligt begunstiget af Chr VIII,
Træerne staae godt og her var Skygge og Afvexling; to Plataner
stode her med brede, frodige Blade. Vi kjørte op til en   [20]
Veirmølle hvorfra vi saae Vesterhavet, solbelyst og blaat; et
Dampskib gik tæt under Kysten nordpaa. Børglum laae paa
Bjerghøiden. Her er meget varmt nede, det er som om jeg
var kommet ind i Sommervarmen igjen, men Forkjølelsen
vil ikke gaae. Besøg af en ung Holstener Cossel der eier her   [25]
en Gaard A[a]strup; han var lykkelig ved at træffe mig her
og havde hos mig i »OT« første Gang læst om de jydske Heder.
Folk i Hjørring havde fortalt ham at jeg var her. Jeg


14) Jespersen ɔ: Esbensen 25) Cossel ɔ: Stoppel