H.C. Andersens dagbøger Tekst

Løverdag 26. Graat-Veir, pakket ind, ikke glad; Klokken
henimod tre kom Vognen til Banegaarden, derude traf jeg
Dr Guldberg som vilde til Korsør, jeg mødte Poulsen, paa
Banegaarden i Slagelse ventede mig Fru Scavenius der med
sine Børn kom fra Kongsdal, vi kjørte snevert i Vognen;   [5]
nede ved Holsteinborg har viist sig Cholera, det var som gik
jeg mod Gabet, men var dog ikke angest; lidt efter syv om
Aftenen var vi her paa Basnæs, hvor jeg fik noget afsides
fra de andre Værelser, en Klokke blev lovet mig imorgen til
Tjeneren, følte mig hyggeligere.   [10]

Søndag 27. Det er som jeg var tryggere; jeg fryser ikke
som i Sorø, de smaa Stuer, det incomfortable, den stinkende
Sø, Eensomheden gjorde mig tung i Sindet, nu synes jeg
lettere og tænker ikke saa meget paa Sygdom og Død. Det
er taaget Veir, meget mildt. — Jeg har Obstruction. Solen   [15]
skinner varmt. Til Aften skinner Maanen i første Qvarteer
hen over Havet med en lang Søile, det seer saa oplivende
ud, det er som skulde jeg »aldrig« døe! jeg er rolig.

Mandag 28. Varmt Solskin. Brev til Eduard Collin og
Faderen Collin. Brev til Ingemann. Læser paa Engelsk   [20]
»Rachel Gray« af Julia Kavanagh. Miss Dounloup læst Engelsk
med mig i Night and morning.

Tirsdag 29. Regnveir. Brev til Madam Anholm. Præsten
Holm her i Besøg. Jeg skrev Stykket om Brødrene Ørsted. —
Hver Dag et Øieblik lidt Ildebefindende.   [25]

Onsdag 30 Begyndt paa »mit Besøg hos Dickens«. Brev
fra Ingemann og fra Jette Wulff der har oversat mig mit
Brev til Dickens; om Middagen kom Frøken Scheel, Søster


1) 26] først skrevet 25 11) 27] først skrevet 26