H.C. Andersens dagbøger Tekst

Avisen at der er stærk Cholera i Korsør, en deilig Hjemkomst.

Fredag 11. Torden og Skylregn. Eideren gaaer til Korsøer
ført af Capitain Hedemann, talt med ham, han lovede mig
en egen Kahyt, dersom den ei blev taget, jeg betingede mig   [5]
den da for Betaling. Besøg [af] den nederlanske Consul
Schmidt der indbød mig til Middag Klokken 4; Her traf jeg
Rosen og Capitain Hedemann, samt Balle; min Skaal blev
drukket. Om Aftenen Kameelthee hos Schmidts Svigerfader
Consul Liitchen. Fik en seperat Kahyt.   [10]

Løverdag 12 havde sovet ret taalelig; læste til Morgen i
Avisen at netop paa Eideren (hvor jeg var ombord) havde
en Opvartnings Pige faaet Cholera; kom to Timer for tidlig
til Korsør, Byen saa trist og uhyggelig ud, jeg løb idelig
urolig med Maven og for ikke at skræmme Ingemann og   [15]
Sorø tog jeg Plads lige til Kjøbenhavn, der var mine Værelser
ikke i stand, tog ind i Phønix, hos Collins saae jeg
først Theodor som gav mig en Advarsel strax at reise bort
igjen da saa godt som Alle havde Collerine; jeg blev kjed
og ærgerlig, besluttede dog at blive og see an. Mødt om Aftenen    [20]
Hultmann som var henrykt over min Bog. Brev fra
Dickens og Frøken Clara Heincke.

Søndag 13 Besøgt Ørsteds, som beklagede sig over at være
daarligt behandlet med Brev; var hos Jette Wulff, som var
glad, et Brev fra hende var forud sendt til mig i mit Logi.   [25]
Middag hos gamle Collin, der drak min Skaal til Velkomst.
Gik tidlig til Hotellet og tilsengs

Mandag 14. Iaftes fik jeg noget ækelt kogt Vand, som jeg


4) ført] først skrevet med