H.C. Andersens dagbøger Tekst

Løverdag 5 Var indbudt til Frokost hos Fyrstinde Wittgenstein,
men Prøven paa Concerten varede saa længe at jeg
maatte gaae der fra for at komme til Hendes Keiserlige Høiheds
Taffel; sad her ved Dingelsted; Domprovsten fra Altenburg
blev mig forestillet. (Igaar talte jeg meget med   [5]
Prindsesse Carl.) Brev til Fru Serre, fik selv Brev fra Jette
Wulff, og imorges Brev og et Digt fra Hr Treu. I Theatret
Concert af Liszt, næsten Alt hans Compositioner, det var
vildt, melodiøs og uklart, nogle Gange slog man med Bekner
da jeg først hørte det, troede jeg at en Talerken faldt ned,   [10]
jeg gik træt hjem; det var en Satans Musik.

Søndag den 6 te Besøg af en ung Beundrer, skrev i Album.
Daarlig Mave. Gik til Storhertugen, som bad og forlangte
at jeg hver Maaned skrev ham til. indbød mig med sig i Dag
til Wartburg, men jeg tog ikke derimod. Laqaien kom og   [15]
bragte mig Festmedallien i Sølv og Kobber. Sendt Brev til
Bille og til Hr Treu. — Klokken Eet tog jeg med Banetoget
fra Weimar; Billetten til Tanheuser i aften blev ikke benyttet.
Venlige Mennesker i Vognen, der taltes om Danmarks
store Mænd, jeg nævnede de døde, »men Andersen   [20]
lebt noch!« sagde en militair Preuser. — Kom til Cassel tog
ind i römischen Keiser, daarligt indqvarteret, utilfreds og
stærk forkjølet. —

Mandag 7. Hele Natten i en voldsom Sveed, Sengen var
som overskyllet, mat og gik derfor først med Middagstoget   [25]
og kun til Göttingen hvor jeg blev godt inqvarteret i »die
Krone«, iseng 7½.


6) Brev til] Brev først skrevet I T 12) Søndag den 6te] først skrevet Løverdag
den 5te 14) indbød] foran er overstreget Da jeg