H.C. Andersens dagbøger Tekst

stort Middagsbord, Klokken halv tre stod jeg op og det blev
bestemt at »Räthinn« Klein skulde tage med ind til Dresden
da kunde jeg sove der i Serres Værelser. Fru Serre græd ved
Afskeden ogsaa Generalinde Vogel. Vi naaede Dresden før
fem, og da mit Pas var paaskrevet gik jeg i Theatret og   [5]
hørte: »Der Wasserträger« af Cherubini. I Logen fik jeg
Vesit af Hr Albrech fra Kjøbenhavn (forlovet med Frøken
Hering), han vilde vide en Reiseplan. —

Mandag 31. Klokken 10 Gik Banetoget til Leipzig, det
var en smuk ny Selskabsvogn, her hilste Preuser paa mig.   [10]
I Riesa, hvor vi holdt, talte jeg med Auerbach og hans Kone
der var med samme Tog. Fik i Hotellet den Stue jeg var i
før med Einar. Gik i Theater til Hendriks Benefice Machbeth,
en ussel Forestilling, jeg var dertil ikke vel og gik hjem
efter 3 Act. Talt med den ældre Riccius.   [15]

September.

Tirsdag 1 ste . Ikke vel; angest for at tage bort med »Schnellzug«
vovede det dog og kom Klokken eet til Weimar, netop i
det Beaullieu reiste til Wildbad i Schwar[z]wald. Saae paa
Theaterpladsen Schiller Goethe Monumentet opstillet, de   [20]
vare indsvøbte i tætte Drapperier men man saae dog Formen
og Fødderne. Hele Byen i Virksomhed, Goethe har bestilt
Værelse til mig, Zum Elephant, det koster 1½ Thaler
daglig, Udsigt til Torvet. Goethes Huus pyntes, ogsaa Schillers,
talte med dennes Besidder han tog mig an for den unge   [25]


7) Albrech ɔ: Albech 16) September] foran er overstreget Tirsdag