H.C. Andersens dagbøger Tekst

Løverdag 8 Idag er Hunden Lola død, forleden døde Gaston;
eengang havdes her 21 Hunde. Svæver i Tvivl om jeg
skal indbyde Harald Drevsen at komme her. — Kjølig Aften.
En ung Skolemester kom her med alle sine Landsbybørn,
Piger og Drenge, de fleste saae opvakte ud, han allermeest;   [5]
han har været Bondedreng og er opdraget af Major Serre og
hedder........

Søndag 9. Skrevet Brev til Storhertugen af Weimar; det
kommer afsted med Posten imorgen. Tordenveir. Da vi om
Aftenen læste kom en Mand og mældte at Architecten Wahle   [10]
pludselig var død, den tjenstagtige alfor opmærksomme
Wahle, der fulgte os tilvogns da vi kjørte herud, ham jeg
lovede »Sein oder nicht sein«, pludselig død; det er af Cholera,
sagde Majorens Søster, det foer gjennem mig, jeg blev
ilde derved; han er død af Hjernebetændelse. Sov ikke godt.   [15]

Mandag 10 Brev fra Faderen Collin og Eduard Collin.
Skrevet til Harald og indbudt ham her til den 19 de August.
Brev til Eduard Collin. Brev fra Frøken Heinke hun er med
sin Tante Frøken Natalia Werner i Dag kommet til Dresden
og ønsker at møde mig, imorgen skal jeg tilfældigviis der   [20]
ind med Fru Serre, det falder ret godt.

Tirsdag 11. Ikke ganske vel, bedre efter at have nydt de
bittre Draaber. Kjørt med Fru Serre og Fru Klein til Dresden
og overnattet i Serres Huus. Gik med Fru Klein hen i
Stadt Rom. Frøken Heinke kjendte mig strax; hun saae lidt   [25]
jødisk ud, mindede mig om Lægen Melchior i Kjøbenhavn.
Tanten var livlig og har vist været smuk. Gik derfra til Fru


13) pludselig] først skrevet pludli 15) ikke] først skrevet sle 18) hun] først
skrevet
Tirsdag 11 25) Stadt] først skrevet Stat