H.C. Andersens dagbøger Tekst

Meget; som ogsaa Dickens sagde. Venlige gode Mennesker;
fik gode Oplysninger for Jette Wulff om at kunne komme
til Hastings.

Fredag 10. Det bevægede mig at sige Farvel, gav i Drikkepenge
7½ Schilling. Sønnen fulgte mig til Omnibus, mit   [5]
Tøi kom ovenpaa jeg kjørte til Oxfortstreet og derfra i Cap
for 6 Pens hjem, traf Dickens vi komme først paa Landet
paa Mandag, altsaa reiser jeg først Onsdag, D: vil kjøre
mig til Maidstone. Besøgt Reventlau, Fru Bushby og Miss
Gipps, jeg traf hende ikke, hun var i Haven jeg viistes derud   [10]
og kom feil ind til Rotschilds, siden ved Besøget var her
Kronprindsen af Aude og hans Onkel (Broder til Kongen af
Aude) de reiste sig hilsede, Tolken og en Slags Minister og
Een til var med. Onkelen spurgte om, hvad Kongerige
Danmark var, hvor langt der til, om jeg gik med Seilskib,   [15]
han tænkte det var et vildt Land meer end hans sagde Hr
Kelly. Om Aftenen med Fru Dickens i Lyceum og saae
Ristori som Lady Machbeth. Sidste Act er Glandspunktet,
denne forunderlige tørre, dybe Stemme, som var det Tankerne
der aabenbaredes indenfra, disse smertelige Suk ere   [20]
gribende og sande. Machbeth selv var efter italiensk Natur
ikke uden Sandhed, men Udtrykket i Betoning og i Mimik
saa potensiseret at det laae udenfor Virkeligheden, i det
mindste Machbeth i Skottland talte aldrig saaledes

Løverdag den 11 Sagt Farvel til Grev Reventlau og   [25]
Christian Moltke. Om Aftenen med Fru Dickens til Forestillingen
for »Jerrolds Fondet«. Fik den midterste Plads paa


1) Venlige] foran er overstreget Brev til Hambro og Bille som afsendes imorgen.
12) Aude ɔ: Oude 21) Machbeth] ch først skrevet ck 23) saa] først skrevet saale