H.C. Andersens dagbøger Tekst

blev illumineret; i sidste Act fyredes der fra det lille Skib
paa det ypperligt malede Bagtæppe. Stykket blev godt Spillet,
Forfatteren udførte den lykkelige Elskers Parti, Dickens
derimod den Ulykkeliges der er Hovedrollen, og viste sig som
en ganske udmærket Skuespiller, saa langt fra al Maneer,   [5]
som den findes i Engeland og Frankerige just i det tragiske;
det var saa sandt, saa naturligt, som vi hjemme kunne see
Wiehe give denne Rolle. Døds-Scenen saa gribende at jeg
brast i Graad derved, Siden opførtes en Farze efter det
Franske (En Nattegjæst), Dickens var her saa riig paa Lune   [10]
og Lystighed at det var en ny Aabenbarelse. Mark Lemon,
Udgiver af Punsch udførte den anden Rolle med saa megen
Lystighed og Sandhed at det var en Glæde. Efter Forestillingen
kjørte jeg hen til houshold words office hvor Acteurerne,
Actricerne hele Selskabet samledes til en livfuld, lystelig   [15]
Soupé — vi drak Champagne; Collins Moder gav mig en
Bouquet af Persillen der laae paa Skinken og Lemon sagde
hun var Coquette, kaldte hende Stykkets Mama. Efter
Klokken to kom jeg til Davidstockhouse. (Slet ikke i Humeur
dog hele Aftenen)   [20]

Søndag den 5 te . Kjørte Klokken 1 med Fru Dickens til
Jernbanen og kom 2½ til Higham, ventede her til Vognen
kom igjen og da jeg saa var paa Gads Hill traf jeg alt der
Bentley og Wilkie Collins; stor Dinée; gik om Aftenen med
dem Alle op paa Høien, »til Andersens Monument« som   [25]
Dickens kalder det, fordi jeg først har ført dem derop og det


2) Stykket] først skrevet Dickens 4) og] foran er overstreget det 10) riig] foran
er overstreget
s og f 11) Lemon] over linien er et ord overstreget 12) saa megen]
først skrevet samme 13) det] først skrevet den 14) Acteurerne] først
skrevet
Acteurer,