H.C. Andersens dagbøger Tekst

Da vi om Natten kjørte hjem vidste Kudsken ikke Besked,
vi kom fra et Square i et andet, her var lukket og der var
Ingen at see, endelig i Natten fandt vi hjem.

Fredag 3. Min Mave ikke god; gik ud (Brev til Fru
Serre) og følte mig ilde, traf ikke Reventlau, var nerveus og   [5]
syg, men efter at have forladt Friseuren lidt bedre, Drak
Sodavand og spiiste lidt Brød, følte mig da rask og gik hjem
af Oxford Street og Russel Place, altsaa gaaet fra Pasagen
ved Piccadilly hjem til Davistokhouse. Naar Dickens er
tilstæde er de alle meget elskværdige mod mig. D. fortalte   [10]
at Jernbane Directionen fik en Udgift af 70000 ℔ til de
Dræbtes Nærmeste. — Om Aftenen lidt over 9 hos Fru
Bushby, jeg var den første, det var en Forsamling som sagde
mig Behageligheder for min Bog, ikke en eneste troede jeg,
paa Bordet laae Atheneum der var af en anden Mening,   [15]
traf en Dansk der var her bosat og gift med Wallichs Datter.
— En Herre declamerede efter de berømteste Skuespillere,
Kean, som jeg har hørt i the Tempest var særdeles
kjendelig, der blev sjunget og dandset; jeg talte altid Engelsk;
Kudsken fandt vel hjem; Alle vare de paa Prøve,   [20]
denne varede igaar Nat [fra] 12 til Klokken 4 om Morgenen,
da den først kan begynde efter at Forestillingen er endt Klokken
12 om Natten. —

Løverdag 4. Regnveir; gaaet til Pasagen ved Picadilly, besøgt
Bentley der viiste mig et Nummer Saturdai........   [25]
hvori Dickens Little Dorrit paa det haardeste var medtaget;
»De seer De er ikke den Eneste!« sagde Bentley; jeg veed ikke


4) (Brev til Fru Serre)] indføjet over linien 8) og] først sat komma 21) 12]
indføjet over linien