H.C. Andersens dagbøger Tekst

Spadseret med den gamle Evans op paa Høiden, Musik om
Aftenen.

Torsdag 25 Kjørt Klokken 8 med Charles, der var meget
elskværdig, ind til London, besøgt Bentley, Reventlau og
Miss Busby, hørt der at der i Atheneum stod en ugunstig   [5]
Chritik over to be or not to by. I Temps mit Ophold her og
Bogen godt og smukt omtalt; sendt mine Breve afsted, meget
dyrt disse Kjøre-Toure allerede en halv Souvereigns, her er
varmt og jeg er eensom. Gaaet ind i et mindre fornemt Spisehuus
og for en Kottelet og Sodavand betalt fire Skilling,   [10]
drevet om; gik til Parlamentet og Vestminster, ved Broen
her kom den unge Wallich og Hr Wesley, jeg gik med dem
et Stykke, kjørte saa træt hjem, til Davistockhouse, drak
Cherry og Sodavand og lagde mig Klokken halv 10. Mine
Breve ere gaaede til Hjemmet, samt en Avis til Bille.   [15]

Fredag 26. Sovet udmærket; meget varmt, Brev fra
Jerdan. Før jeg i Formiddags forlod Huset kom Dickens,
jeg sagde ham min Plan om Ophold og Afreise. Gik til Bentley
med mit Tøi; saae Dronningen til Hest og det hele Hof,
der kom fra Uddeling af Victoria Ordenen til Krigerne; det   [20]
var saa solvarmt at jeg var nær ved at daane. Var hos Reventlau,
traf ikke Mis Coutt, spiist Frokost godt paa Hjørnet
af St James Street og Piccadilly i Willington. Lider af
Varme. Besøgt Westminster Abbediet. Bentley kjørte mig
hen til the House of Lords, en storartet Bygning, med Statuer,    [25]
Forziringer Snirkler, det mægtige Engeland værdig;


5) hørt der] der indføjet over linien 6) mit] først skrevet min 14) lagde] l
først skrevet k 15) gaaede] først skrevet gaaet 19) til] først skrevet og 26) Forziringer]
først skrevet Fors