H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fader, Moder og Mand, det var saa rørende gribende; der
var ikke fuldt Huus, i Parquettet sad Kembles Søster en
»Grand« Datter af Mistress Siddon, med et mægtigt kulsort
Haar. Jeg var saa uendelig træt at jeg bør ikke have Dom
over Ristori. Vi traf i Dag Astronomen Adams der fortalte   [5]
at Cometen ikke var kommet men en ny Planet opdaget. —

Tirsdag 16 Gik i Arm i Arm med Dickens til housholds
words Office, derfra i Vogn til Misstress Busby, Reventlau,
Bentley, og Hambro, her fra kjørte jeg i Omnibus til Piccadilly,
var igjen hos Reventlau og naaede Davidstockhouse   [10]
hvorfra jeg Klok 6 med Walther Dicken[s] kjørte hen til
Miss Coutts, der skal være umaadelig riig; Portner, Tjenere
i førsteligt Tjener-Liberie, Gangene med Tepper; jeg fik det
bedste Soveværelse jeg har endnu havdt med Badekammer
og Retirade; Ild i Kaminen, Udsigt til Piccadilly og Haven   [15]
foran; Smukke Malerier og Statuer nede. Ved Dineen var
flere Fremmede, saaledes det Ægtepar jeg for 10 Aar siden
traf paa Jernbanen i Gent; En Hr Grasett talte tydsk med
mig; om Aftenen kom flere, jeg var uendelig træt og gik
tilsengs Klokken 12; glad og taknemlig mod Gud; Ilden   [20]
brændte endnu lysteligt paa Kaminen da jeg laae i Sengen.

Onsdag 17 Hele Natten støiende udenfor, som naar der
hos os hjemme er Ildløs. Om Morgenen gik jeg til Reventlau,
der førte mig hen til Christian Moltke, gik saa til Bentley
der betalte mig 40 ℔ for min Roman; fik Indbydelse fra   [25]
Miss Bushby som jeg ikke kunde modtage; ved Lungh kom
flere Gjester hos Miss Coutts, saaledes Admiral Napier, der


3) »Grand«] foran er overstreget Datter 7) Gik] foran er overstreget Besøgt
Reventlau 23) Reventlau,] derefter er overstreget han var gaaet ud, jeg