H.C. Andersens dagbøger Tekst

Torsdag 11 Strax da jeg Klokken tre kom ombord fik jeg
Diaréh, jeg var forskrækket herover; det var smukt Veir,
Sveden sprak ud af mig jeg maatte holde mig nede, fik Søesyge;
en Dansk fra Manschester hilsede paa mig; jeg kom
op paa Dækket da vi var i Havnen og havde ikke Mod til   [5]
at gaae med det første Train før jeg vidste Beskeed med
Maven, men man tog uden videre mit Tøi til Toget og jeg
maatte med det gik godt, jeg naaede London, spurgte efter
nord Kent railroad og den var tætved; jeg frygtede vel at mit
Brev ikke var kommet til Dickens, men ved Higham, (et Par   [10]
Huse er det kun) spurgte Banevogteren om jeg skulde til
Dickens det var halvanden Miil derfra, han tog min Kuffert
og alt mit Tøi paa Nakken og saa travede vi i koldt Veir
ind i Landet og naaede Klokken lidt over 10 til Dickens
nydelige Landsted; han tog kjærligt mod mig, siden var jeg   [15]
med ham og Misstress Dickens til Braekfest, gik derpaa med
Dickens og samtalede i Haven; han har fra Bentley faaet
»To be or not to be«, den er dediceret ham. — Landstedet
ligger ved Kjøreveien fra London, her er netop Stedet Schakspeare
har henlagt for Falstaff. Den Dame jeg saae hos   [20]
Dickens da jeg forlod Engeland er her endnu i Huset og skal
være een af de meest rige og velgjørende Damer i Engeland.
Jeg fortalte D. Fingrenes Navne og »Guldbrand« interesserede
ham især. Vi fik særdeles god Middag, mod Aften kom
de to ældste Sønner hjem, den ældste har været en Tid i   [25]
Leipzig og taler godt Tydsk; her er en Dame der ogsaa taler
dette Sprog. Dickens Døttre ligner Marry Moderen, Kate


7) men] først skrevet endelig 9) nord] indføjet over linien 12) Kuffert] først
skrevet
Kuffet 13) mit] først skrevet mine