H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag 2 den Juni. Moltke reiste i morges. Det er kold
Blæst. Læst Romanen ud. Brev og Pas fra Faderen Collin.

Onsdag 3 de ; I Nat frøs jeg stærkt, da Pigen havde givet
mig Teppe for Dyne. Det blæser stærkt. Sendt Manuskript
til Lieutenant Trojel i Slesvig. Brev til Faderen Collin. Bestemt    [5]
at jeg vilde blive her til imorgen Aften, idet at Veiret
syntes at tegne godt.

Torsdag 4. Smukt Veir. Sendt Brev til Gerson i Odense,
Ingemann i Sorø; Jette Wulff og Hoffmeyer. — Fru Scavenius
med Børnene, samt Frøknerne Brandes og Lützen vilde   [10]
følge mig til Korsør, der ved kom vi først afsted Klokken
6½, jeg var i ilde Stemning, det blæste, Himlen saa urolig
ud. I Korsør kom jeg ombord paa det store Dampskib
Hermod, Capitainen Lund, gav mig en separat Kahyt, Veiret
var godt, kun en Ring om Maanen, jeg sov til vi i Dagningen    [15]
laae stille for Taage uden for Kielerbugt.

Fredag 5 En Dame jeg med Ortvedts mødte for to Aar
siden paa Rigi, var ombord og reiste med Owen; vi kom dog
betids til Banetoget og fra Altona gik jeg over Kl 12 med
Primus til Haarburg hvor jeg strax tog Plads til Uelsen, for   [20]
at hvile der hos »Köenig«, et stort skident Hotel, hvor man
seer ud paa en Gade med slet Brolægning stinkende Rendestene
og Køer der gaae her som i Aarhuus Gader, i Salas og
andre Smaaheds Steder. En Nordmand fra Stavanger
........ kom jeg til at kjende paa Elbfarten han gav mig   [25]
et Digt af sin Moder og forlod mig i Lüneborg. Danske Damer
var i Vognen. Jeg er meget træt, tørstig og søvnig. —


2) fra Faderen] først skrevet Ons 10) Lützen ɔ: Lützau 12) 6] først skrevet
5 26) sin] først skrevet sit