H.C. Andersens dagbøger Tekst

Løverdag 28. Gik til Lorck, som førte mig til Wiedemann,
hvor jeg blev et Par Timer og talte om mine Historier, den
nye Roman; talte med Oversætteren og fik flere Ting afgjort.
Ved Middagsbordet kom jeg til at sidde ved Lulian
Schmidt; han sagde at Goldschmidt ikke talte godt Tydsk og   [5]
at han ikke var grundig; han gav mig et Par Ord til Auerbach
at sige sin Forlovelse. — Meget varmt; stærkt forkjølet
med Snue, saa at jeg opgave at gaae i Theatret og blev
hjemme. —

Søndag 29. Strax iaftes kom jeg i den frygteligste Sveed,   [10]
men sov ikke, Klokken to i Nat laae jeg i eet Vand, som da
jeg var i Heilbronn, jeg stod op og fik tørt paa, vendte Teppet
og havde det lidt bedre, men leed af Tørst. — Gik Klokken
8¾ med Banetog til Dresden; en ung Mand........
fra Leipzig der gik til Prag, talte med megen Kjendskab til   [15]
tydsk Literatur. I Dag har jeg ondt i den lille Hævelse paa
Testiklen. Tog ind i Stadt Rom. — Gik at besøge Ch: Thyberg.
I Theatret »Rose og Röschen« af Mad: Birck-Pfeifer;
jeg kom i Amphitheatret til at sidde ved Siden af Componisten
Spohr fra Cassel, han og hans to Damer glædede sig   [20]
derover.

Mandag 30. Brev til Fru Serre at jeg var indtruffet. Gik
saa til Auerbach der boer i struvische Gasse 8. han var
kjærnesund, hjertelig og meddelende, han betroede mig sin
ny Roman Barfüssele, en Aschenbrödel uden Trylleri; et   [25]
Træk deri, med Instrumentet der kunde holde Veiret var
beslægtet med Historien om Harmonikaen i min Roman. —
Han dadlede Gutzkows Kulde. — Besøgt Thyberg, der efter


4) Lulian ɔ: Julian