H.C. Andersens dagbøger Tekst

efterseet, jeg var næsten den sidste; endelig kom jeg i Vognen;
en Herre fra Rhinegnen kjendte mig, han havde seet
Ole Lukøie i Casino; Selskabet syntes glad ved mig; en ung
Dame sad just og læste i Bilderbog, jeg maatte give hende
og ham et Kort. — Gik længe og ventede i Lerthe paa Toget.   [5]
Var henved 4 i Braunschweig og tog ind i Deutsche Haus;
det er koldt og Regn. Gik i seng før ni og sov nogenlunde.

Mandag 9. Vognen kom seent, to Personer steeg ind til
mig paa Gaden; paa Banegaarden savnede jeg mit Tøi,   [10]
Bæreren havde antaget det for de to Fremmedes og allerede
sat paa det til Axersleben, jeg fik det betids forandret, men
var bange for at den tidligere Seddel ikke var revet af; min
Mave daarlig. To Damer fra Hammeln, Sønnen østerisk Officeer,
fik at vide hvem jeg var og indbød mig paa Tilbagereisen    [15]
at besøge sig. — Vi skiltes først i Leipzig. — Min
Kuffert var itu og aaben; siden da jeg spiiste brak jeg en
Fortand. — Besøgte Lorck der gav mig Bøger og saae i
Theatret »Walentine« af Freitag.

Tirsdag 10. Reiste Klokken 8¾ fra Leipzig til Dresden,   [20]
Consul Lork fulgte mig til Vogns, der traf jeg en Professor
Mensing fra Erfurth der blev glad ved at vide hvem jeg
var. I Stadt Rom fik jeg Plads ved Table d hote ved Verten
og en ung smuk Mand der præsenteredes mig som Prinds
af Arenberg, han er i østerisk Tjeneste og Kammerath med   [25]
Christian Stampe, hvem jeg sendte en Hilsen. Fru Serre
traf jeg; hun var kommet herind i det at Hauptmann Zöllner


1) den] først skrevet der 12) Axersleben ɔ: Aschersleben 24) præsenteredes]
t først skrevet d 27) traf] først skrevet va