H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 30. Ondt i Halsen; bedre Veir. Sendt Brev til
Jonna. Lyst at reise imorgen; holdt tilbage.

Løverdag 31. Stormende Veir; følt mig nerveus, gik slet
ingen Steder. Om Aftenen kom Svanes og sagde Lev vel!

Juni    [5]

Søndag den 1. Sov daarlig om Natten, Maven slet, kjørt
med Boyesen til Banegaarden 7½; gik i første Classe, traf
der Hegermann Lindenkrone; ventede ¾ Time paa det
kjøbenhavnske Tog ved Ringsted. Eduard er i aftes med
Louise over Korsøer til Kiel; det stormer endnu i Dag saa   [10]
Togene gaae mindre rask; kom til Kjøbenhavn Klokken 11;
gik til Collins til Kaffe, besøgte Jette Collin. Mødt Faber,
som jeg sagde til om Udskriften paa Depeschen »Digter
Andersen« han erklærede det for rigtig og blev stødt; Middag
i Amaliegade; træt og tidlig hjem og i Seng, da jeg ei   [15]
gidder see Caprisiosa.

Mandag 2. Middag hos Ingeborg, samme Dag kom Brev
fra Drewsen, jeg skrev et Par Ord til Wanscher.

Tirsdag 3. Brev fra Grevinde Holstein; — Middag hos
Louise Lind.   [20]

Onsdag 4. Vesitter. Brev fra Malle Drevsen som er her
i Byen, besøgt hende; taget Pas. Ikke ganske vel i Theatret.
Middag hos Gotlieb Collin.

Torsdag 5. Middag hos Excellense Collin; i Theatret   [25]
med Fru Drevsen og Fru Lind. Studenterne ville have indbudt
mig med sig til Upsala. —