H.C. Andersens dagbøger Tekst

der smagte bittert og med eet var min Mund fuldproppet
af Kort Stykker, som jeg rev ud; jeg vaagnede og havde
ganske den samme Smag i Munden, mine Læber brændte,
jeg følte mig syg, troede jeg havde faaet Gift; stod op og
skyllede Munden. — Imorges var jeg endnu lidt ilde; det har   [5]
tordnet i Nat, det regner, men Alt er saa friskt udsprunget,
Skoven grøn, Sloentjørnen i Blomster; en Nattergal sat paa
en tør Green og sang. — Oversat hos Frøken Sch[u]macher
Brev til Weimar til Storhertugen, det skal een af Dagene
afsted. — Følt mig mere vel op ad Dagen. Brev fra Fru   [10]
Wanscher med Brev i fra Wansher i Rom, Brev fra Edgar
Collin og fra Mathilde Ørsted. — Moltkes fra Espe vare her
til Middag. —

Torsdag 15. Sendt Brev til Jette Wulff i Amerika og et
Par Ord til Fru Kock. — Klokken 2½ reiste jeg med Fru   [15]
Scavenius over til Holsteinborg, Grevinden født Mimi Zahrtmann
tog hjerteligt mod mig, Enkegrevinden var der i Besøg.
Til Middag Waldemar Fiedler der er Birkedommer, skrækkelig
gammel og tandløs, Steenbuch, Læge, ham jeg blev
Student med, gammelagtig og graat Haar, havde en stor   [20]
Datter. Vi spiiste herskabeligt, jeg fik et høist elegant Soveværelse
og et Cabinet ud til den store Borggaard der minder
i det smaa om Kronborg. Wanda Zahrtmann og hendes
Gouvernante Frøken Saxdorf var her. — Gik til Ro før Klokken
10 — Brev fra Thora Hartmann. —   [25]

Fredag 16. Først seent paa Natten sov jeg og i smaa Portioner
kun. — Sendt Brev til Edgar Collin og Fru Wanscher,


12) og] først sat komma 26) Først] F først skrevet K