H.C. Andersens dagbøger Tekst

Fredag 7. Noget ængstelig for min Mave, Cholera er
stærk i Erfurth og nu ogsaa i Halle: Sendt Brev til Thora
Hartmann
og Fru Balling. Meget koldt; læst Auerbachs
nyeste Dorfgeschichten. — Kjedet mig her hjemme; besøgt
Kirkegaarden og frosset.   [5]

Løverdag 8. Brev fra Mathilde Ørsted. Smukt koldt Veir;
frøs; besøgte Maltitz der var lidende under Tids Bevægelserne.
Oversatte med Beaullieu det Meste af Liden Kirsten,
som kaldes »Klein Karin«. — Besøg af Scholl. Aftenen hos
Fru von Gross hvor jeg læste høit; deiligt stjerneklart da vi   [10]
gik hjem.

Søndag 9. Brev fra Thorald Læssø i Brunnen. Endt med
Beaulieu Oversættelsen af Liden Kirsten. Besøgt Liszt der
lovede paa det varmeste at tage sig af Musiken og Stykkets
Opførelse; om denne staaer i Dag talt i Weimars Søndagsblad.    [15]
Sendt Brev til Fru Serre. Besøgt Schober.

Mandag 10. Brev fra Faderen Collin, deri et Brev fra
Jette Wulff som nu reiser til Vestindien, Brev fra Frøken
Puget i Paris, hun vil oversætte af mine Skrifter. — Meget
koldt, jeg gaaer i Vintertøi og ligger med Dyne. Ikke i   [20]
Humeur. Sendt Brev til Faderen Collin, Hartmann, Eduard
Collin, og Louise Lind. Faaet Brev fra Lorck og deri gamle
Breve fra Clara Heinke i Breslau og Claudine Deeken ved
Dresden. I Aften læst høit her hjemme for Ma[l]titz, Fru
Gross og Schober.   [25]

Tirsdag 11. Brev fra Beaulieu om at komme en Dagstid
til Storhertuginden paa Wilhelmsthal; et rart Brev kom fra
Edgar. Luften varmere, men jeg særdeles nerveus, saa det


22) Faaet] først skrevet Sendt