H.C. Andersens dagbøger Tekst

blev overrasket og afficeret; sagde at dersom jeg leed Uret
vilde det være en Plet paa Hjemmet, saaledes at fremture
mod mig! han meente at jeg jo var vant dertil. — Al min
Glæde var nu forbi, jeg gik afficeret hjem. — Det var en Qval
for mig at tage til Fru Eisendechker hvor jeg følte mig halv   [5]
syg; i Lidenskab havde jeg skrevet hjem til Faderen Collin
og Mathilde Ørsted. Besøg af Oberst Bülow. — Om Aftenen
saae jeg med Edgar og Fru Eisendecher: Taskenspilleren
Robin i Hotellet hvor vi boede. —

September    [10]

Løverdag 1. Reist fra Frankfurth til Cassel, en underlig
Theevands By, stor og dog lille, har Mennesker og er dog
tom; jeg leed af Kløe paa Hænder og Been, mit Humeur
aldeles ødelagt. Tog ind i »König von Preusen«, ved Table
dhote traf jeg Emil Dewrient der her gav 3 Gjæsteroller.   [15]
Gik i Theatret, der er gammelt og fælt, saae »Sullivan«
og »der Process«. — Besøgt Spohr.

Søndag den 2 Septemper. Klokken 11½ tog jeg Afsked
med Edgar der med Diligense reisde til Göttingen og derfra
paa Jernbane. Jeg var legemlig og aandelig syg; det smertede   [20]
mig at synke! — jeg leed af Kløe, og mit Humeur tungt! i
Taarer sagde jeg Lev vel til den kjære Edgar der ogsaa var
meget alvorligt stemt. — Paa Jernbane til Eisenach hvor jeg
tog ind i »Halbmond« og sendte Brev til Beaullieu i Wilhelmshal
at jeg er her. — Ondt i Brystet.   [25]


1) at] derefter er overstreget han havde 1) dersom] først skrevet derfor el. lign.
11) Løverdag] først skrevet Søndag