H.C. Andersens dagbøger Tekst

Berlichens Borg. Klokken 12½ naaede vi Heidelberg og fik
et godt Værelse i Prinz Carl ud mod Ruinen; ved Table
dhote, sad ved Siden af mig en schleswigholstensk Advokat
(Cornelius?) som var meget mod de danske. »Det kommer
fra Advokaterne og Præsterne sagde jeg!« — Han troede først   [5]
at jeg var Biskop Martensen. — Gik med Edgar op i Slots
Ruinen, drak der Seltersvand og hørte Musik. Mine Hænder,
Laar og Been ere ganske røde afficerede af Svedebadet.
Tidlig i Seng, Brev fra Augusta Collin. —

Onsdag 29. Kløe og Hedetøi paa Laar og Hænder. Skrevet   [10]
Brev til Augusta Collin. Oppe i Ruinen traf vi Baron
Dircking Holmfeldt. Spiist og drevet. Varmt Veir. —

Torsdag 30. Fra Heidelberg til Frankfurth; der var Messe;
vi toge ind i »Weidenbusch« fik et slet Værelse under Taget
kom siden ned paa første Sal, hvor vi havde Fløiels Meubler.   [15]
Besøgte Ministeren von Bülov, der netop stod i Begreb med
at tage paa Landet. Kjørte til Fru von Eisendecher, med
hvem vi gjorde en Tour rundt om Byen; det var blevet
koldt; saae Jernbanebroen og den store Bro; kjørte os hen
til Johan Bülov, hvor Frøken Riegels med Moder var. —   [20]

Fredag 31. Fik igaar Brev og 300 Rdlr fra Faderen Collin,
Brev fra Gusta Collin, og Christian Voigt. I Dag gik
jeg op paa »Keisersalen«, her var to danske, en Mand fra
Middelfart og boghandler Iversen fra Kjøbenhavn, denne
kom og takkede mig for »mit Livs Eventyr«, som han havde   [25]
læst i Norge, Jeg sagde at jeg troede at jeg for denne Bog
kun skulde faae Glæde, det sagde alle Breve mig hjemme
fra. »Der venter Dem et glubsk Angreb!« sagde han. »Levin
har været hos mig og sagt mig at han var opfordret til at
tage fat paa den og at han alt havde tre Ark færdige!« — Jeg   [30]