H.C. Andersens dagbøger Tekst

et Qvarteer, jeg gik ind og gjorte Støi, og saa kom Heste,
men kun to til 11 Mennesker, vi slæbte afsted, Edgar sov,
jeg var meget træt af Bjerg-Vandringen, Klokken 4 først
naaede vi Horgen hvor vi traf Kellneren Louis, som Mad:
Rosenkilde havde bedet os hilse. — Over Søen hvor vi var   [5]
sammen med en venlig meget talende ældre Jøde fra Altona
el Castro, Tobaksfabrikant; Hausknegten fra Hotel Bauer
tog mod os paa Broen, fik gode Værelser og fire Breve fra
Eduard Collin (med lidt fra Jonas) Hauch, Jette Wulff,
Fru Læssøe. Spiiste godt og gik iseng Klokken 8½.   [10]

Fredag 24. — Besøgt Componisten Wagner, der tog venligt
mod mig, jeg blev der en god halv Time og lovede i
Dag at sende ham Hartmanns Sørgemarsch over Thorvaldsen.
Brev til Fru Scavenius. Bog: Eventyrene til Aufdermauer
i Brunnen med et lille Brev til Læssøe. — Skrev et Stamblad   [15]
til Ernst Witte fra Stettin

Løverdag 25. Skrev Stamblad til del Castro, som bad mig
besøge sig i Altona. Reist fra Zürich i Omnibus, rædsom
Støv og Hede; da vi kom til Winterthur var jeg som gjennem
puddret; nu kom vi fra den fordømte Reisevogn, Poesi   [20]
kalde Folk det jo, til den prægtige luftige Jernbane-Vogn og
var som i en frisk Stue; naae[de] Romanshorn Kl: 12½ og
seilede i een Time over Bodensøe til Friedrikshafen hvor vi
toge ind i deutsche Haus. Edgar røg rædsomt. jeg faldt
isøvn og da jeg vaagnede var jeg syg deraf. Sad i Haven   [25]


6) ældre] foran er overstreget Jøde 11) Fredag 24] først skrevet Torsdag 22
14) Aufdermauer] foran er overstreget Aufderm, først skrevet Auf der 15) Stamblad]
først skrevet Stamblat 16) fra] foran er overstreget Apellatio 17) Løverdag]
først skrevet Fredag 18) Zürich] først skrevet Zürick 19) Winterthur]
først skrevet Winther 24) deutsche] ms. har deutseche