H.C. Andersens dagbøger Tekst

spiiste vi Frokost, saa Børnenes Billedbog af Kaulbach,
Sønnen Hermann havde skrevet Eventyr der bevægede sig
om mine; jeg læste og den mindste lille Pige saae paa mig
med smilende blaae Øine. — Der kom en Professor fra Karlsruhe
i hvis Attellier jeg havde været i Düsseldorf, han stødte   [5]
sig over at jeg ikke kjendte ham; Manden var mig ikke
behagelig. Edgard søgte jeg paa Jernbanen men han kom
ikke derimod en Hr Philipsen jeg har seet hos Hartmann.
Eduard Hvidt med Kone og Datter mødte jeg; kjørte om

Eftermiddagen om med Philipsen til Bacilica, Slotshaven &.   [10]
I Theatret Romeo og Julie, det var daarligt; det er næsten
Maneer hos Frøken Seebach, hun blev overvældet med
Krandse, hvor tomt fandt jeg det. Dingelsted og Liebig behagede
mig mindre iaften. — Ventede til efter Klokken elleve
paa Edgar der ikke kom. —    [15]

[Lørdag] 4. Brev kom ikke med Posten, men derimod
Edgar selv, pludselig Klokken 11½ staaer han i Stuen, han
var kommet henimod Midnat iaftes, havde ikke noteret hvor
jeg boede, tog derfor ind i bayriske Hof og imorges paa Politiet
faaet at vide hvor jeg var; jeg lod ham hente sit Tøi,   [20]
vi fløttede ind sammen, jeg kjørte ham efter Middagsbordet
til Bacili[c]a, Ludvigskirke og Siegesthor, derpaa til Aukirke
og Bavaria; Alperne stode store og smukke. Derude
mødte vi Liebig med sin Datter og Søn. Edgar bragte mig
Brev fra sin Moder. Tordenveir.   [25]

[Søndag] 5. Regn. Brev fra Rosenkildes de komme hertil
i Morgen fra Schweitz. — I Allerheiligen Kapel; kjørt hen til


16) med Posten] indføjet over linien 21) efter] foran er overstreget til B 23) Derude]
foran er overstreget Han