H.C. Andersens dagbøger Tekst

taltes om »Unter der Weidenb[a]um«; Kongens Generallieutenant
von Heilbronner gjør et stort Bal iaften hvor
Kongen og Dronningen kommer, jeg blev ogsaa indbudt og
skulde træffe der Hammer-Purgstall og den bekjendte Schneider,
Kongen af Preusens Forelæser. Hjemme Besøg af Geheimeraad    [5]
Giedl. — Om Aftenen hos Generallieutenant
Heilbroner, stort Bal! Kongen og Dronningen her. Blev præsenteret
for Hr Schneider fra Potzdam og for Hammer-Purgstal;
tidlig hjem, sov meget lidt. —

[Torsdag] 26 Oppe Klokken fire; kom afsted Klokken 5   [10]
og i Omnibus var den gamle Hammer-Purgstall der gik til
Augsburg, livlig og venlig! — Endelig fik jeg Plads, det var
en engelsk Familie, to ældre livlige Damer; snart ved at
nævne Danmark spurgte de »hvad er det han hedder som
skriver »fairy tales««, jeg nævnede »Andersen« og snart fandt   [15]
jeg Grund til at sige jeg var ham selv! de modtoge mig med
Haandtryk og straalende Øine. Mand og Kone var Hosking
fra London, Moder og Datter var Mrs Secker fra Windsor;
jeg sagde at jeg kjendte kun mery vife of vindsor og det
gjorte stor Lykke; da siden min Frakkestrop igjen gik itu,   [20]
syede den unge Engelænderinde en ny deri; vi talte kun
engelsk; der var en rusisk Jomfru og en tydsk rusisktalende
Jomfru i samme Vogn. — Jeg følte mig slet ikke vel eengang
men det gik over, Klokken halv to var jeg i Blauetraube,
fik et daarligt Værelse, spiiste til Middag og følte mig ilde   [25]
derefter; fik et Brev fra Guldberg, som forstemte mig; senere
et Brev fra Faderen Collin. — Gik i Theatret og saae die


2) Heilbronner ɔ: Hailbronner 14) spurgte] foran er overstreget og el. lign.
19) jeg sagde] jeg først skrevet de 26) fik] foran er overstreget gik dog