H.C. Andersens dagbøger Tekst

Dem ogsaa og nu var jeg i en heel Kreds af Venner. — Nordpreuserens
Fru[e] gav mig sine Choleradraaber og Fru
Schlichtkrull syede Struppen fast paa min svære Frakke,
der var i tu. — I Nürnberg tog jeg ind i bayriske Hof; her
bestemte jeg at vækkes imorgen Klokken fire, for at reise   [5]
videre, da hørte jeg at Kongen og Dronningen vare oppe paa
»Borgen« og jeg bestemte at blive. — Min Mave ængster
mig. —

[Onsdag] 25. Forstoppelse! — Gik Klokken 9 op paa Burg,
traf Geheimeraad Giedl, der tog hjerteligt mod mig. Kongen   [10]
og Dronningen vare allerede ude; vi gik til en Hofdame,
jeg kjendte hende ikke, men hun blev glad ved mit Besøg,
viiste mig mine »Mährchen« dem hun førte med, fortalte
dernæst at Kaulbach havde gjort en deilig Tegning til »Engelen«.
Efter Klokken 12 kom en Tilsigelse til Taffels hvor jeg   [15]
kaldtes »königl dänischer Hofrath«. — Klokken 3 gik jeg alt
derop paa Borgen; en Vrimmel af Mennesker stode deroppe;
smukt af Leer, malet over som støbte af Metal stod om Egetræet
fire Riddere. — Von der Tann og flere Herrer jeg
kjendte toge venlig imod mig; endelig kom Kongen og Dronningen,    [20]
der udtalte deres Glæde ved at see mig; ved Taffelet
sad jeg paa Kongens Side, han spurgte om Eventyret om
Hohenschvangau, ønskede at see mig en Vinter hos sig; talte
med Dronningen om Prindsesse Anna. Een af Hofdamerne
fortalte at Ingen havde kunnet binde en Bouquet, som den   [25]
jeg bandt til Dronningen, de havde forsøgt det, men den
var langtfra; vi spiiste i den store Sal; i Bjelken var snittet
en Ridder og en Sanger; Nürnberg laae neden under; der


3) Frakke] ms. har Frakker