H.C. Andersens dagbøger Tekst

og Svigersøn. Kjørte hjem til Serres, drak Thee; de vilde
at jeg igjen skulde tage med til Maxen.

[Søndag] 22 Følt mig lidt bedre. Tidlig paa Morgenen
kom Serre selv, for at see til mig; han havde fortalt mig om
Vertinden i Stadt Rom der i et Par Maaneder havde bespiist   [5]
en fattig Kone, der sad med Børn og som Serres medens de
var paa Landet ikke kunde sende Mad, jeg gav Vertinden
derfor ved Afreisen en Bouquet i den tydske Udgave af
»Mährchen«. Reist paa Jernbanen med et ungt Ægtepar
fra Galatz. — Traf i Stadt Hamburg Lose der er kommet   [10]
igaar, han er reist fra Kjøbenhavn med Eduard og Jette; —
Besøg af Lorck og Frue. Sendt Brev til Faderen Collin med
Indbydelse til Edgard eller Einar at komme til München
og reise med mig 4 Uger. — Sov tidlig.

[Mandag] 23. Var hos Lorck, der ikke fandt det tjenlig   [15]
at give en forandret tydsk »Das Mährchen meines Lebens«;
mit Portræt blev corrigeret af en ung Kunstner. Min Mave
daarlig fik Draaber, der syntes at hjælpe. — Middag var Indbydelse
med Lose hos Verten Plaetzer, Lorcks Svigerfader,
jeg drak ikke den tilbudte Champagne, kjørte Klokken 2 og   [20]
kom om Aftenen til Hof »im goldnen Hirz«.

[Tirsdag] 24. Her var tilmorgen Maven igjen urolig, saa
at jeg opgav at gaae længere end til Nürnberg, det jeg tidligere
havde betænkt. I Vognen traf jeg en Familie fra
Nordpreusen; de opdagede mit Navn paa min Reisesæk,   [25]
Konens Øine lyste, de spurgte om jeg var dansk og Digteren,
da jeg sagde ja ragte Kone og Datter mig strax Haanden;
en Familie fra Magdeburg Schlichtkrull udbrød, ja vi kjende


7) Vertinden] V først skrevet P 25) Nordpreusen] foran er overstreget Magdebu