H.C. Andersens dagbøger Tekst

varm at jeg slet ikke havde det godt og fik efter en lang
Stræknings Kjørsel, Fruen til at vende om igjen til Maxen
hvor jeg læste høit. —

[Søndag] 15. Meget varmt; der kom af Fremmede kun
Architecht Wahle, der var til Fods og tog mit Brev ind med   [5]
til Byen. —

[Mandag] 16. Samme Varme; gik med Majoren til Rapsageren;
Mad Strenz reiste for at søge Engagement, stakkels
Kone. Sang for Ricius danske Sang[e], som han strax opskrev.
Digterinden Frøken Bölte kom her. —   [10]

[Tirsdag] 17. Stærk Blæst og lidt Regn, læste høit saa
jeg var angrebet deraf[;] om Aftenen fik jeg Brev fra Jette
Wulf og i et fra Faderen, var fra ham selv, fra Jette Collin,
Louise Lind, Hauch, Hertugen af Weimar. Jeg blev saaledes
sat i Sinds Bevægelse at jeg siden da jeg kom paa mit Kammer,    [15]
slet ikke kunde sove, Klokken slog to; tidlig til Morgen
blev min Kuffert hentet til Afreise.

[Onsdag] 18 Meget koldt, maatte ud til Rabenhorst, det
jeg ikke havde Lyst til; der var en Steenhugger derude, som
paa Fru Serres Befaling maatte hugge i Stenen efter at jeg   [20]
havde skrevet det der, som hun vilde:
Dem dänischen Schwan
d: 11 Juli 1855.

Jeg plantede Skovmærker og en Johanes Urt deri. Om Aftenen
læstes igjen og jeg fik Brev fra Fru Balling. —    [25]

[Torsdag] 19. Kjørt ind til Dresden Klokken 1½; hos
Carus ventede os et heelt Selskab, jeg traf der Fru Bayer- Bürk,


20) maatte hugge] først skrevet havde hugget