H.C. Andersens dagbøger Tekst

1855
Reist til Udlandet 1855
den 28 Juni

[Torsdag] 28. Klokken 2 om Eftermiddagen med Slesvig
til Kiel. Louise Lind med Agnete fulgte, ligesaa Viggo og   [5]
Einar, Theodor, Hartmann og Thora. Veiret godt, Søen
blev mere og mere stille, ved Møen, som et vadret Baand,
her bragtes mig et Brev fra Jette Wulff. — Ombord var en
Brøndum, der saa trist ud, han var ung og blev sendt til
Melbourne, Broderen fulgte ham til Hamborg. — Lægen,   [10]
Professor Ibsen med Datter var med, de gik til Schweitz;
traf vor Viseconsul fra Hamborg den unge Hr Sommer, som
bad mig endelig blive lidt i Hamborg, for mit Pas Skyld
besluttede jeg at overnatte der. Spadserede om Aftenen paa
Dækket med Capitain Garde, deiligt Maanskin, jeg havde   [15]
en Kahyt ganske ene, men sov smaat og kort.

[Fredag] 29. Oppe før fire, følte mig dog ikke ganske vel.
Kom Klokken 5 til Kiel og var i Altona kl 10; fik i Victoria
et kjedeligt Værelse ud til Gaarden, der lovedes mig et bedre,
men nogle norske Fyre der vilde afsted Kl 7 smølede til halv   [20]
ti, først da og ær[ger]lig kom jeg til Gaden, saa var en Rude


10) Melbourne] først skrevet Melbor 14) besluttede] først skrevet ble 14) Spadserede]
foran er overstreget Kom 19) kjedeligt] foran er overstreget slet