H.C. Andersens dagbøger Tekst

Tirsdag 27 Brev til Fru Balling og Fru Drevsen, afsted
Klokken 12.

Tirsdag [27.], om Eftermiddagen til Weimar, tog ind i
Erbprinz; Beaulieu med Familie var i Tiffurth; besøgt
Schöll; gik med Einar om i den smukke Slots Have og viiste   [5]
ham Göthes Huus.

Onsdag [28]. Frokost hos Beaulieus; han tog mig og
Einar i Theatret, hvor en Sangerinde fra Cassel aflagde
Prøve, men blev ikke antaget; talte her med Liszt. Beaulieu
førte os til Slottet, hvor vi saae Digterværelserne og Kapellet;    [10]
en stor Mængde kostelige Vaser fra Rusland fylde alle
Sale. Saae i Havehuset Göthes Statue med Psycke. Middag
med Einar hos Beaulieu og ligesaa Aftenen; der var Maltitz
og Fru von Gross, Saupe & —

Torsdag [29]. I Prøve og hørt en god Bas-Sanger fra   [15]
Cöln; Frokost med Einar hos Liszt. Fyrstinden, ganske Entusiast;
hun røg stærkt Cigar. Jeg blev applauderet fordi
jeg, da man i Leipzig havde hysset af Wagne[r]s Overture
til Tannhäuser, alene havde applauderet. — Klokken 4 afsted
til Eisennach hvor vi tog ind i »Halbmond«. —   [20]

Fredag [30.] Besøgt Kammerherre Gross; kjørt ud til
Wilhelmsthal; steeg af i »Auerhahn« og gik saa til Slottet,
Storhertugen reed just ud, tog glad mod mig; blev til Frokost
hos Storhertuginden; fik Værelser anviist. Grev Henckel
og Beuste meget elskværdige. Kjørte med Kammerherre   [25]
Zedlitz ud til deilige Udsigter. Lave Bjerge med Skove, som


2) Klokken 12.] resten af siden er ubeskrevet 3) Tirsdag] først skrevet Ons
7) Onsdag] først skrevet Torsdag 15) Torsdag] først skrevet Fredag 17) hun]
indføjet over linien 20) i] først skrevet im 21) Fredag] først skrevet Løverdag
25) Beuste ɔ: Beust