H.C. Andersens dagbøger Tekst

drev om i Buegangene traf vi Landsmænd: Andreas Aagesen,........
og Baron Stampe; de komme fra Italien og
gaae til Milano. Spadserede for at finde Theater St: Samuele,
men opgav det. Om Aftenen paa Markuspladsen. —

Søndag 4 Juni. »De kunde jo lade være at tage mig med!«   [5]
sagde Einar i Dag da jeg bebreidede ham hans Haardhed,
hans Kulde, og mindre Venlighed. »Det har jeg for min
Kjærlighed for disse Mennesker!« — Han smeed en brændende
Cigar ud paa Nabotaget, det bebreidede jeg ham. —
Imorges, Pindsedag, gik til Markuskirken, tog Gondol i fire   [10]
Timer og seilede til Maria di salute, derpaa hen til Marstrands,
hans Kone og lille Barn saae mig fra Logian og
kjendte mig, Einar vilde naturligviis ikke med derop, men
laae nede i Gondolen; Marstrand fik ham op. — Seilede til
Posthuset hvor der var til mig Brev fra Kittendorf og Aagaard    [15]
om Bidrag til Folkecalenderen. Seilede til Palazo
Pizano og saae Poul Veroneses Billede, derpaa til Palazo
Vandremine som var lukket; besøgt Jesuitterkirken og I
Scalsi; gjennem store og smaa Canaler, næsten det hele Venedig
til Arsenalet, hvor de fire Marmor Løver staae. Besøgt   [20]
Baron Bertouch. Efter Table d hote, Einar uelskværdig! gid
jeg maa faae lidt mere Glæde senere, han er en sær Fyr.
Elskværdig senere. Spadseret paa Markuspladsen; ingen Musik
da det er Pindsedag; et Lüg blev i Procession ført ind i
Markus Kirken.   [25]

Mandag 5 Juni. Varmt Veir. Mit Pas har ikke Visa-Stempelet


3) St:] indføjet over linien 5) 4] først skrevet 3 10) Imorges] foran er overstreget
Han er for magelig, for 18) Vandremine ɔ: Vendramln 26) 5] først
skrevet
4