H.C. Andersens dagbøger Tekst

ret venlig Mand fra Triest. Einar sov idelig og saae kun lidt,
var ikke til at faae ud af Vognen naar de Fleste gik, dernæst
tvær i sit hele Væsen og ikke god, jeg følte mig syg derved. —
En smuk Natur. I Adlersberg Middag; vi saae Indgangen
til den berømte Grotte; Klokken 9½ kom vi til Triest; deiligt   [5]
og storartet Skue ud over Byen hvor Gaslygterne vare tændte
og Fyret. — Godt Hotel de Ville. —

Torsdag 1 Juni. Varmt Veir! smukke store rene Gader,
mange Skibe. Besøgt Øestereicher og blev indbudt til Middag,
gik i den græske Kirke, hvor Menigheden kyssede   [10]
Popen paa Haanden, Varmt Bad. — E. tvær og ikke som jeg
ønskede det, jeg blev sygelig afficeret. Godt igjen. Middag
hos Øestreicher; Fruen og Fru Gerhard (?) den oldenborgske
Consuls Kone, kjendte mig igjen. Vi drak i Champagne
Dronning Caroline Amalies Skaal; gik derpaa op paa Husets   [15]
flade Tag-Altan, men Solen brændte voldsomt. Foræret
Consulen »Historien«, Gik hjem og laae paa Sengen i den
qvælende Varme; spiiste i Caffeen Iis. — Om Aftenen Gaderne
smukt belyste; militair Musik udenfor een af Cafeerne;
spadseret paa Molo og Broen. Besøg hjemme af Østreicher.    [20]

Fredag 2 Juni Om Morgenen Klokken 6 fra Triest med
Dampskibet Roma; det var Scirocco, den tog til, varm Regn
strømmede ned, Søen gik, Skibet slingrede voldsomt, jeg blev
søesyg; efter 6 Timers Fart, Klokken var 12, kom vi til
Venedig og steeg af a la Luna, men jeg var slet ikke rask;   [25]
gik med Einar til Markuspladsen Doge Palaiet og Markuskirken,


3) sit] først skrevet sin 4) I] foran er overstreget Om A 5) Klokken] foran
er overstreget
gik 13) Gerhard (?) ɔ: Guebhardt 26) Markuskirken] M
først skrevet K