H.C. Andersens dagbøger Tekst

i Operaen til Propheten, men først ved Slutningen af
anden Act. — Skøiteløber Scenen for mig ny og interessant.
Operaen selv var mig ikke melodieus som Robert og Hugonotterne.
— Döniges var ikke i Theatret, Dingelsted kom ikke,
det han dog lovede, jeg fik ikke sagt dem lev vel, det piinte   [5]
mig, jeg nød ikke Forestillingen. —

Mandag 28. Oppe før fire; sendt Brev til Dönniges, Klokken
6 fra Posthuset til Jernbanen, det var Skylregn og blev
næsten hele Dagen. — Over Augsburg til Kempten, den sidste
Deel gik bestandig op ad, aldrig har jeg sneglet saaledes paa   [10]
en Jernbane. Banehotellet var som en Kro-stue; Omegnen
ret smuk; № 1 og 2 i Diligensen var i Coupeen og indeni;
jeg gav Viggo den bedste Plads ude og kom ind med tre
fra Graubünden, der var een af dem gammel og griset, han
havde Pølse i en Pose ved sin Redekam og Haarbørste, den   [15]
Mad bød han mig; de havde Kjød og Smør i Aviser, ækelt,
og idelig vilde de have jeg skulde gjøre dem Selskab, saa kom
Brændeviinsflasken frem. — Egnen blev mere og mere sveitserartig,
smukke Blomster fyldte de smaa Vindues Altaner.
Bjergene arbeidede sig ud af Skytaagerne; smuk Vei. — Mod   [20]
Aften skinnede Aftenstjernen deilig i klar Luft. — Klokken 9
naaede vi Lindau og tog ind i Kronen, efter at vi havde
aflev[er]et vore Pas. Udsigt til Søen i smukt Maaneskin. —
Der var noget underligt i de sønderrevne Skymasser, de dannede
dandsende Figurer. — Besluttet at blive her til imorgen   [25]
Middag. —

Tirsdag 29. Oppe Klokken 7. Søen ganske grøn Bjergene


7) 28] først skrevet 29 15) Haarbørste] først skrevet Haarbørte 27) 29] først
skrevet
30