H.C. Andersens dagbøger Tekst

München. Gik paa Galleriet, men maatte strax vende om.
I Theatret at see Faust; Jomfru Genast gav Gretchen; det
Hele blev daarligt givet; Mephistopheles var en gammel
Karl, en halv Comiker, der ikke syntes at have opfattet andet
af Mephistoph end at han havde en Hanefod; jeg sad i en   [5]
Hovedpine der var ulidelig og maatte længe før Slutningen
afsted, kom i en Vogn og havde Febergys af Kulde.

Torsdag 7; hele Natten sovet i Portjoner, stærk Hovedpine,
mere svollen, men dog bedre; gik med Brev til Fru
Serre, førte Viggo til Dahl at sige Farvel og over de bryhlske   [10]
Terrasser til Kirken. Gik hjem at skrive Brev. Table d hote
med hovent Ansigt. Gik til Deckens at Viggo kunde sige
Levvel. I Theatret Spontinis »Vestalinde«. — Febril da jeg
gik hjem.

Fredag 8. Varmt, dog gyser jeg! min Kind er endnu   [15]
hoven. Viggo reiser i Dag over Berlin hjem; jeg har givet
ham 10 preusiske Thaler med, Brev til Bjelke og hjem til
Excellensen paa Glorup, til Fru Drewsen og til Eduard. —
(Talte i Theatret i gaar endeel med Theodor Heils Datter).
— Klokken 3 kjørte jeg til Banegaarden med Viggo, der tog   [20]
3 die Plads til Berlin; jeg var ganske veemodig stemt ved at
slippe det kjære Menneske, gik hen til Deckens hvor Hofpræsten
og Flere vare, en Grevinde........ fra Breslau,
som bad mig besøge sig der; jeg læste saa jeg var udaset. Gik
i Theateret Coriolan, (Emil Devrint) fortræffeligt! Moderen   [25]
ypperlig; morede mig særdeles; fandt mig eensom hjem[me];
Larm af Vogne der kom fra »Vogelwiese«. — Efter Comedien


1) München] M først skrevet B 4) Comiker] C først skrevet Ch 7) afsted]
først skrevet af S 19) i gaar] indføjet over linien