H.C. Andersens dagbøger Tekst

August

Torsdag 1. Varmt. Skrevet Breve. — Kjørt en Tour om
Eftermiddagen til Møller Wibes. Brev fra Faderen Collin og
Ingeborg.

Fredag 2. Kjørt til Broholm, men der var ingen hjemme,   [5]
saa vendte vi om igjen. Sendt Brev og Manuskripter til Frøken
Rosenkrands paa Rosendal ved Aarhuus. Brev til Otto
Møller, Brev til Fru Kock, Jette Wulff og Fru Drevsen.

Løverdag 3. Skrevet Brev, spadseret; i daarlig Stemning
fordi jeg i de Nummre jeg seer af Telegraphen ikke finder   [10]
det optaget jeg sendte Lorck fra Riegels. — Ærgerligt Humeur
derover. Kjørt efter Bordet over til Dons der netop
var kommet hjem fra det Slesvigske og traf sin Søn nede
ved Eckernførde, han bragte mig Hilsener fra Christian
Wulff som han saae i Schlesvig By. — Lyst til at reise derover,   [15]
jeg var ganske febril. Hjemme Brev fra Christian Wulff og
fra Fru Hanck i L. Læssøes Navn. Fædrelandet med mit
Vers i sendt mig. Maleren Holbek kommet her.

Søndag den 4. Febril; spadseret og siden ud paa Aftenen
fuldendt Breve som afsendes i morgen. Til Posthuset i Nyborg.    [20]
Til Ørsted — Christ: Wulff. Ingemann. Delbanko, von
Rosen. — Riegels. —

Mandag 5 tidlig oppe og pakket ind; stærk Blæst. Klokken
11 sagt Farvel, Grevinden hjertelig: Gud veed naar vi
sees igjen! sagde hun, Frøken Raben havde Taarer, Excellensen    [25]


8) Jette] først skrevet Ida 14) Eckernførde] først skrevet Eckernførte 17) L.]
indføjet over linien