H.C. Andersens dagbøger Tekst

lidt ærgerlig; siden kom Brev og Pakke fra Delbanko; nordische
Telegrahf gaaer ind af Mangel paa Understøttelse.
Jeg fik Bøghs Parodie paa min Ole Lukøie, var forstemt og
febril; kjed af al litterair Virksomhed. —

Torsdag 11 Sovet Febrilt; gik ned til Frøken Raben og   [5]
spurgte hende lige ud om det var en Talemaade af Excellensen
at jeg kunde godt blive og holde hans Svigerdatter med
Selskab; hun fortalte hvor kjær de havde mig, hvor opmærksom
hun fandt jeg frem for Andre var mod den gamle Mand,
lovede mig at vide Grevindens Planer for denne forestaaende   [10]
Reise. — Sendt Brev til Lohmeyer med to Breve til Oversættelse.
Brev til Grev Holck i Hamborg med Brevet til Jenny
Lind, Brev til Ingemann. Otto Møller og Fru Clasen. — Skyllregn
og altid Skylregn. —

Fredag 12 Altid Skylregn, Skrevet en Deel Breve. Bundet    [15]
Bouquetter. Ikke Humeur.

Løverdag 13. Smukt Veir; efter Bordet kjørt med de andre
til Helvede; det er en Høi, som er gjort til Sneglebanke
ude paa Sludegaard-Mark, lige under ligger Skoven, med
udhugget, men meget tilvoxet Alee til Taamholm; man seer   [20]
Slibshavn, hele Odden; Nyborg Fjord og Nyborg over Skoven.
Luften var lidt diset, men vi saae Refnæs og Korsør;
Vresen og Langeland. Vi kjørte en ganske deilig frodig Vei
hjem med rige Marker, Bønderhaver hvor Græsset voxte
om Frugttræerne. Hylden blomstrede; det var smuk Solnedgang    [25]
og Nyet tændt. — en ganske deilig Aften.

Søndag 14. Stærk Varme, blev ganske angrebet i Solheden,


13) Skyllregn] først skrevet Skylle 20) udhugget] foran er overstreget halv
21) hele] indføjet over linien 22) Refnæs ɔ: Halskov