H.C. Andersens dagbøger Tekst

Klippe, som steget op af Havet; vi kom nu ind i Skjærgaarden,
mange smaa Steenholme, og Fartøier som i en Havn.
Det blev Aften, en finsk Student og nogle flere fik Punschebolle
op og drak min Skaal, jeg listede mig saa bort for ikke
at maatte drikke mere, men gik ikke i Seng. Maanen skinnede    [5]
smukt; Klokken ½1 kom vi til Vennersborg, hvor
nogen sang paa Broen da Skibet kom; een af Deelhaverne i
Dampskibet som har nogle Værelser for Fremmede i sit
Huus, tog, da Capitainen præsenterede mig, og gav mig sit
eget Sovkammer; og to Sale, der var elegant, Hr........   [10]
fulgte med op og bad mig endelig blive Søndag over.

Fredag 3. Der er Kro nedenunder, jeg vaagnede ved Bøndernes
høie Røster; Skylregn. Gik med mit Brev til Oberstlieutnant
Lewenhaup[t], han var bortreist. Fru Warberg
født Friedenreich ligger ved Trollhätta, Besøgt Rüding.    [15]
Gik til Uhrmageren og fik Glas i Uhret, spadserede ud paa
Moloen; 3 Skibe ad Gangen have Lov at komme igjennem
Broen, saalænge maa kjørende og gaaende vente. Smuk Udsigt
fra Vinduet, over Søen, den lange Steenbro, til den sterile
Klippekyst ligefor, som minder om Egnen over Triest. —   [20]
Opad Dagen kom »Telford« jeg hilsede paa Capitainen,
som tog Feil af mig og Kellermann. Sendt Brev til Otto Møller
og Jette Vulff. Spiist Middag paa en Restauration og
dovnet længe hjemme paa Sophaen. Spadseret med Rüding
over til den nøgne Klippeside og derpaa hen i Læseselskab   [25]
og seet deres store Sal; besøgt et Par unge Folk, hvor Konen
især var lykkelig ved at see mig, henrykt over at see Dickens


8) for Fremmede] indføjet over linien 8) sit] først skrevet sin 9) præsenterede]
først skrevet anbef