H.C. Andersens dagbøger Tekst

hvor din Slægt nu sender Hære mod Danmark«. Ogsaa
Christian den 2 dens Rustning saae jeg. — Jeg blev svindel og
var nær fra Carl XII faldet ned til Augustenborgeren. Fik
ingen Middag, aad lidt stegt Skinke og drak Sodavand;
kjørte med Beskovs først ud til Carl-berg, der ligger smukt   [5]
ved en Vik af Mælaren, vi kom ind i Skov-Eensomhed af de
høieste Ahl, Lind og Ask, kjørte nu til Solna en lille smuk
Landsbykirke hvorfra Wallin havde sin Berømthed, paa den
lille Kirkegaard ligger Berzelius, Choræus, Ingelmann og
Criisell. Paa den store nye Kirkegaard har Wallin sin Grav   [10]
og i Skoven her ved Solna finde Dueller sted. — Vi toge Veien
til Haga en prægtig løvrig Have med store Søer, Svaner & —
Solen gik smuk ned, men Sommeraftenen var dog en grøn
Vinter.

Tirsdag 10 Juli. Ingen Breve. Efterretninger om at vi ved   [15]
Fredericia have taget 800 Fanger. Besøgt Billes; taget Plads
paa Commandeurcapitainen. Læst Aviser i Atheneum og
besøgt den danske Consul Wennberg. Middag hos Billes.
Besøg af Thyberg. — Torden-Regn. Aften hos Frøken Wolberg.
Til Strömparterret lægger den lille ångbåd Nökken an,   [20]
den flyver over Vandet. Maagerne ja[ge] omkring; Fruentimmer
med store Straahatte roe, Dalkuller dreie, altid i
godt Humeur. Karle staae op i Vognene de kjøre. Skorsteenfeiere
med Kapper og lange Huer.

Onsdag 11. Faaet af Christian Thyberg 25 Rdlr dansk,   [25]
for ikke at komme i Forlegenhed paa Reisen. Hans Naboe
Spaniolen Fruentimmer Corners & — Besøgt Qvarnström. —


2) Jeg] først skrevet S 10) Paa] foran er overstreget Vi 19) Wolberg ɔ:
Wåhlberg