H.C. Andersens dagbøger Tekst

Hoved. — (Gjennem Hoved gaaer Tankens store Landevei,
paa min kommer underlige Caravanner, fra Digternes Værker,
fra Erindrings Hjem og nye, som Øieblikket føder, der
kommer fromme Barneprosessioner, med vaiende Faner og
glade Hymner, der kommer dandsende Bachanter, (Blodets   [5]
vilde Bacchanter med Sange, som jeg er ræd for at nedskrive)
Det blev slet ikke mørk,

Onsdag — 23

vi seilede hele Natten, jeg sov seent og kun lidt. Dette
skrives endnu paa Wennern, hvor her er koldt! I Nat holdt   [10]
vi lidt an ved Ecken, Wennern ligger udstrakt for os. Det
blæste op af Dagen. Læst i Tornrös. (Blodløs ɔ: Uhre)
(husk ved Troldhætten den hvide Hest, der stod som en
fortryllet Konge og saae ned fra Klippestykket omgivet af
Graner). Vi seilede henad Høisletten før vi kom til Wigen,   [15]
Tiggerdrenge, den ene Las slog den anden; hørte om en
Tigger der havde sex Klædninger paa, den ene over den
anden at han spiiste et Spil gamle Kort, lagde mellem to
Knækkebrød med Smør paa. — Var mod Aften til en
Birkeskov hvor Monumentet stod som det høieste Punkt ved   [20]
Canalen, Alt speilede sig paa Vandet. Paa Vigen blæste det
lidt, den havde Øer og skovgroede Holme, mindede lidt om
den sydlige Deel af Loch Lomond. Det blev smuk Aften. —
Jeg gik til Sengs og saae ikke Carlstad ved Udfarten i
Wettern.   [25]

Torsdag 24. Saae om Natten ud af Vinduet, vi vare midt


3) føder] først skrevet fødder 5) dandsende] først skrevet B 5) Blodets] først
skrevet
med 8) Onsdag - 23] indføjet mellem to linier 11) Ecken ɔ: Eken
24) Carlstad ɔ: Carlsborg