H.C. Andersens dagbøger Tekst

1849.
Kjøbenhavn til Sverrig 1849.

Torsdag den 18. [ɔ: 17. Mai]. Christi-Himmelfartsdag;
sov kun lidt om Natten; Klokken henimod 7 kom Otto
Møller og hjalp med at pakke ind; da der ei var Plads i   [5]
Kufferten laant en Natsæk hos Hartmanns. Nu kom Gottlieb
Collin og blev til jeg tog bort, Hartmann kom ogsaa. — Gik
ombord paa Øresund. Faderen Collin kom nu at sige mig
lev vel; det blæste stærkt. Grev Pipper fortalte mig Mimi
Zahrtmanns Forlovelse med Grev Holstein. Nu kom Eduard   [10]
og Jette. Ombord Carstensen med sin Kone og en Kjøbmand
Levyson, denne vilde til Göthenborg. — Ved Toldboden stod
igjen den gamle Collin yderst ude, han var den sidste jeg
saae ved Kjøbenhavn. Ved Rongsted kom Damer ud og da
jeg svingede med Hatten hilsede de med Tørklædet, de maa   [15]
have kjendt mig; stærk Blæst; vi kom til Helsingøer her laae
et Damp Skib, som kom fra Wismar, det havde og et hvidt
Flag oppe; Alle Pasagernc hilsede os; man skulde troe de
bragte Freds Efterretninger. — Søen gik stærk, vi kunde ikke
med Dampskibet gaae ind i Havnen; Baad fra Qvarantaineskibet    [20]
kom, den dandsede i Luften og paa Dybet; jeg maatte
i den med Levyson, det var et langt Stykke at roe; det var


10) Nu] foran er overstreget Ombord 12) Ved] foran er overstreget Det
17) Damp] indføjet over linien 18) hilsede] ms. har hilsedes