H.C. Andersens dagbøger Tekst

1848.
Til Fyen 1848

Torsdag 11 [Mai]: Klokken 10 om Aftenen paa Jernbanen
til Roeskilde; fra Banegaarden saae jeg Byen ligge i
stille Ro, som var det en Søvn; deiligt Veir, stjerneklart;   [5]
Roeskilde Taarne ragede op i Luften, jeg tænkte paa Christian
den ottende der i sin Ro, og Krigen for os. — I Deligensen
var en Boghandler (Gudmundsen,?) fra Schlesvig,
født Islænder; han nævnte en Student i Upsala Jenny Lind
havde været forlovet med; fortalte om sin Flugt fra Schlesvig,   [10]
Dynger af Liig, især Preusere, ved Danevirke; Slette Vertshuse
fandt vi, Alt sov og var lukket i Ringsted hvor vi stode
i Træk og Vind i Forstuen.

Fredag 12. I Korsøer traf vi en Deel af Hes[t]garden.
Paa Dampskibet Lauritz Skou, der skulde med Raport til   [15]
Middelfart; han fortalte hvorledes at Folk der vare fløttede
ud paa Marken for Bombardement. Hørte i Nyborg at der
laae 40 Mand paa Glorup[,] at hele Fyen var stærkt besat
med Trupper. Ny Landevei tæt forbi Holk[en]havn, ½ Miil
kortere til Glorup; ved Frøerup traf vi Trupperne øve sig;   [20]
Præste Madammer og Jomfruer vare ude at see paa det.
Mødte Excellensen som kjørte i Besøg paa Holkenhavn. Traf


13) og] først skrevet i 14) Hes[t]garden] hul i papiret 18) Glorup[,] hul i
papiret
19) Holk[en]havn] hul i papiret