H.C. Andersens dagbøger Tekst

Farvel; Ziegesar sagde mig at Leo havde sendt ham Maurerpigen
til Opførelse. Marschal sværmer for Carlille. — Jeg
læste Eventyr og var ganske opløst i Snue. —

Søndag 12. Med Beaulieu kjørte jeg ud til Jernbanen, her
kom Arvestorhertugen, ridene fra Ettersburg, med Rideknægt    [5]
for at sige mig Farvel, vi var sammen i eet af de hertugelige
Værelser, han omfavnede og kyssede mig, vi lovede
hinanden trofast Venskab. Jeg havde taget første Plads.
»Verschwender!« sagde Beaullieu, jeg meente at de[t] vilde
tage sig underligt ud at den som Hertugen fulgte til Banen   [10]
kjørte paa anden Plads. I Halle maatte jeg vente over to
Timer før Toget kom, jeg var halv syg af at vente, naaede
Leipzig Klokken 9. Næsviis Drengepøbel. Tog ind hos
Lorks Svigerforældre i Stadt Hamborg, hjertelig Modtagelse.

Mandag 13 Gik strax til Lork og begyndte med at corrigere,    [15]
spiiste til Middag, ypperlig Humeur, godt behandlet,
som en Celebritet; i Gränzebothen skal staae et ondt [Stykke]
om Jenny Lind og mig, under Artikkelen, Plaudereien aus
London. Jeg skal leve med Prinzer og Hertuger, faae 15 ℔;
for Arket og have faaet en Kurv af Jenny Lind; besøgt den   [20]
gifte Beaulieu, Brockhaus, Bogtrykkeren tog hjerteligst mod
mig; spiist hos Lork. —

Tirsdag 14 Brev til Faderen, Jette Wulff og Eduard; Brev
fra Eduard; (Visitter var ikke igaar, men først i Dag, med
Undtagelse af Lork). — Spiist i Hotellet med Gade; arbeidet   [25]
hele Aftenen.


9) de[t] ms. har der 10) den som] indføjet over linien 22) hos] først skrevet
med, derefter er overstreget Gade her hjemme i Hotellet 24) Visitter] først
skrevet
S