H.C. Andersens dagbøger Tekst

til at jeg var kommet; gik hen til Beaulieu, der paa det
hjerteligste kyssede mig og viiste mig det Værelse der stod og
ventede paa mig! hans Kone var syg, hun stod op for at
sige mig god Dag, jeg saae en høi, ret smuk Kone. Jeg flyttede
ind. Besøgt Baron Maltitz, som ogsaa kyssede mig. —   [5]
Seet Fru Gross; Aftenen gemytlig hjemme. —

Onsdag 8. Besøgt Schöll, Möller, Eckermann, fik et venskabeligt
Brev fra Arvestorhertugen at han kom ind til Weimar
mellem 1 og 2 om jeg da vilde kjøre ud og blive i det
mindste til Søndag; paa Slottet fløi han mig om Halsen,   [10]
kyssede mig, han kjørte, jeg sad ved Siden af ham, Vagten
blev raabt ud, Trommerne gik, Folk hilsede paa Gader og
Veie, paa Ettersburg førte han mig til mine Værelser, kyssede
mig endnu engang, og bad mig være hjemme; — Eglofstein,
Beaullieu & til Taffels. Arvestorhertuginden ønskede   [15]
mig Velkommen; den lille Prinz kunde nu tale og havde seet
Kunstberidere, som han stod paa eet Been efter. — Jeg har
Værelse med Gobelinske Tapeter; Andromeda bundet til
Klippen,

Torsdag 9. Om Formiddagen ved Kaffebordet interessant   [20]
Samtale, Frøken Klok vidste godt at rædde sig ud af det da
Arvestorhertugen forlangte en Dom over sig og hun sagde
at han havde jo selv sagt han var en Melodie uden Ord. —
Kjørte om Middagen ind med Arvestorhertugen til Belvedere;
de gamle Forældre toge hjertelig mod mig, Storhertugen    [25]
forsikkrede at det var ikke Smiger, men Alvor, det
gjorde ham ondt jeg vilde saa snart afsted, da vi kjørte


6) gemytlig] først skrevet gemytligt 8) kom] først skrevet v 14) Eglofstein,]
derefter er overstreget Beau el. lign.