H.C. Andersens dagbøger Tekst

Passet skulde viseres af Politiet her, man sagde ja, men om
Søndagen viseredes ikke; kom igjen i irritabelt Humeur, da
jeg reiser i aften og det er et Frankfurter Pas. — Hvor jeg
veed at pine mig. — Spiist ved Table d hote, talt Engelsk.
Traf paa Gaden en Slægtning af Mis Risby i Edinburg. —   [5]
Bestemt at reise; fik den midterste Plads i Coupeen; og
kjørte Klokken 9 ud af Frankfurth, i mørk, kold Nat.

Mandag 6. Min Naboe en ung Mand, siger han kjender
godt Jenny Lind; han er en Berliner og kommer fra
Schweitzs — det er [en] Brodersøn af Componisten Meyerbeer    [10]
og hedder Julius Beer, han componerer nok, han kjende
mig ikke mærker jeg paa Alt, han spurgte om jeg kjendte
Hertz og Øehlenschlæg[er] og til sidst om jeg var i Familie
med Andersen, der havde skrevet Eventyr. Jeg forærede ham
to kolde Vafler, han skulde have havdt dem Varme, det søde   [15]
Fæ; syntes godt om ham, kjøbt i Eisenach min Harzreise og
forærede ham. — Vartburg laae deiligt, som løftet paa grønne
Træer i Triumf; paa Veien her mødte vi Diligensen, Natan
David sad i den, jeg troer han kjendte mig. Meget koldt. —
Beer kom og besøgte mig, jeg forærede ham min Harzreise.   [20]
Tidlig til Seng. —

Tirsdag 7. Savnede Dickens Criquet, fandt den; efter stor
venten kom da Omnibus afsted Klok: 10 og først 11 kom vi
afsted, megen Uorden, fortræffelige Vogne, reiste med en
engelsk Familie; kom forbi die drey Gleichen. — passerede   [25]
Gotha og Erfurth, naaede Klokken 2 Weimar, kom i en
slet Omnibus og tog ind zum Kronprinzen, skrev Arvestorhertugen


2) irritabelt] først skrevet d 4) mig.] ms. har mig,. 6) fik] først skrevet k
13) Øehlenschlæg[er] blækklat